MÓDOSULT A SPORTTÖRVÉNY

Az Országgyűlés 2009. december 7-én, hétfőn fogadta el azt, a bűnügyi nyilvántartási rendszer átalakításával összefüggésben hatvannál is több jogszabályt módosító javaslatot, amelynek része volt a sporttörvény módosítása is.
Az új törvényszöveg kimondja egyebek mellett, hogy „A járadékra jogosult érdemtelen a járadékra, és a járadék folyósítását meg kell szüntetni, ha a járadékra jogosultat a bíróság jogerős ítéletével szándékos bűncselekmény elkövetése miatt végrehajtandó szabadságvesztéssel sújtotta, amíg a külön törvényben meghatározott bűntettesek nyilvántartásában vagy a hátrányos jogkövetkezmények alatt álló, büntetlen előéletű személyek nyilvántartásában szerepel”.
A Sporttörvény új szövege értelmében a Nemzet Sportolója cím nem adományozható olyan személynek, akit szándékos bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítéltek.
Fel kell függeszteni az életjáradék folyósítását a Nemzet Sportolója címet elnyert személy számára, ha az érintett szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárás hatálya alatt áll. A magánvádas, vagy pótmagánvádas ügyek nem tartoznak e szabály hatálya alá.