“GDPR és a Sport” konferencia a Testnevelési Egyetemen

 

SPORTJUS Magyar Sportjogász Társaság hálásan köszöni Dr. Péterfalvi Attila úrnak, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökének és Dr. Vass Norbert úrnak, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság adatvédelmi szakértőjének, hogy személyes részvételükkel megtisztelték a 2018. június 22. napján eredményesen előkészített és sikeresen megvalósított „GDPR és a Sport, avagy az adatvédelem és a sport összefüggései” szakmai konferenciát.

 

SPORTJUS Magyar Sportjogász Társaság felkérésére és szervezésében Dr. Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke, és Dr. Vass Norbert, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság adatvédelmi szakértője, rendkívül sikeres és eredményes szakmai konferenciát tartott, nagyszámú részvétel mellett, a Testnevelési Egyetem Dísztermében, a 2018. május 25. napján hatályba lépett General Data Protection Regulation (GDPR), azaz „Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról” című rendeltről, annak sportbeli alkalmazásáról illetve kapcsolatáról, a magyar sportszervezetek tisztségviselői, operatív vezetői, jogászai és adatvédelmi illetékesei számára.

 

Dr. Péterfalvi Attila NAIH Elnök úr és Címzetes Egyetemi Tanár úr az adatvédelmi rendeletről tartott szakmai előadást, kifejezetten és célzottan a magyar sportszervezetek és szereplői részére, a sportra vonatkozó jogszabályok szempontjából, és figyelemmel a hatályos Sporttörvényünkre.

 

Dr. Vass Norbert, adatvédelmi szakértő úr, mind az előzetesen, mind a helyszínen feltett kérdésekre adott válaszaival segítette a konferencián megjelent számos magyar sportszakembert és sportvezetőt a GDPR- rendelet pontos megértése és helyes alkalmazása érdekében.

 

Megállapíthatjuk, hogy a magyar sportszervezetek részére a GDPR rendeletnek való megfelelés rendkívüli kihívásnak számít, különös arra való tekintettel, hogy a rendelet az uniós joganyagok között is a nagy terjedelmű, bonyolult és nehezen értelmezhető jogszabálynak tekinthető.

 

A GDPR-rendelet előírásainak teljesítése, illetve azok jogszerű alkalmazása a sportban számos további jogszabály és szabályzat alkotást igényel mind a magyar jogalkotó, mind az illetékes magyar jog alkalmazók, sportszervezetek részéről, ebben a fontos munkában kíván a SPORTJUS Magyar Sportjogász Társaság segítő kezet nyújtani, támogatást biztosítani.

 

A fenti cél megvalósítása érdekében a SPORTJUS Magyar Sportjogász Társaság készséggel és örömmel kezdeményezi a vidéki sportszervezetek és sportegyesületek nevében és képviseltében, az előttünk álló akár egy éves időszakra kiterjedően, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság szervezetével és szakembereivel történő szoros és közvetlen együttműködés keretében, regionális sport és adatvédelem témájú szakmai konferencia és továbbképzés sorozat megszervezését és lebonyolítását, különös figyelemmel a rendkívüli nagyszámú vidéki természetes és jogi személy érdeklődésre és igényre. Társaságunk mind a helyszínek, mind a rendezvények tekintetében vállalja a finanszírozást, szervezési és szakmai előkészítést, kommunikációt és a megvalósítást is.

 

Minden résztvevőnek köszönjük bizalmat és a személyes megjelenést, bízva abban, hogy közel jövőben ismét találkozunk. Felelősségteljes sportvezetői vagy jogi munkájukhoz sok sikert, és kiváló eredményeket kívánunk!

 

Budapest, 2018. június 22.

 

Köszönettel és sportbaráti üdvözlettel,

 

SPORTJUS Magyar Sportjogász Társaság