Tagjelölt felvétel

Tagjelölt lehet az a természetes személy lehet, aki az elnökségtől a tagjelöltek nyilvántartásába felvételét kéri, és akár magyar, akár külföldi egyetemen jogi egyetemi hallgatói státusszal bír, továbbá a Társaság alapszabályát elfogadja. A tagjelölt felvételhez szükséges tájékoztató itt tölthető le! A tagjelölt nyilvántartási lap és kérelem itt tölthető le!

Tagfelvétel

A Társaság tagja lehet az a természetes személy, aki hazai vagy külföldi egyetem állam- és jogtudományi karán szerzett jogi diplomával rendelkezik,  aki belépési nyilatkozattal kéri felvételét, elfogadja az alapszabályt és vállalja, hogy tevékenyen részt vesz a SPORTJUS, illetőleg valamelyik szervezeti egysége munkájában és hozzájárul a Társaság feladatainak teljesítéséhez. Magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár … Read more