Tagjelölt felvétel

Tagjelölt lehet az a természetes személy lehet, aki az elnökségtől a tagjelöltek nyilvántartásába felvételét kéri, és akár magyar, akár külföldi egyetemen jogi egyetemi hallgatói státusszal bír, továbbá a Társaság alapszabályát elfogadja. A tagjelölt felvételhez szükséges tájékoztató itt tölthető le! A tagjelölt nyilvántartási lap és kérelem itt tölthető le!

Tagfelvétel

A Társaság tagja lehet az a természetes személy, aki hazai vagy külföldi egyetem állam- és jogtudományi karán szerzett jogi diplomával rendelkezik,  aki belépési nyilatkozattal kéri felvételét, elfogadja az alapszabályt és vállalja, hogy tevékenyen részt vesz a SPORTJUS, illetőleg valamelyik szervezeti egysége munkájában és hozzájárul a Társaság feladatainak teljesítéséhez. Magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár … Read more

Tagjelöltek

Tagjelöltjeink jogászhallgatók. Alapszabályunk értelmében lehetőség van tagjelölti státuszban jogász hallgatók csatlakozására, akik aktív tevékenységüket valamely jogász tagunk felügyelete és mentori segítsége mellett végezhetik, így egyrészt kialakíthatják és bővíthetik – a későbbi taggá válásuk idejére – sportjogi ismereteiket, másrészt egyetemi tanulmányaik kiegészítéséhez értékes, akár elméleti, akár gyakorlati tudásra tehetnek szert. A tagfelvételi részletekről a Tagság > … Read more