Akkreditált felsőfokú képzések

Felhívás

Társaságunk tevékenyen részt vesz a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán meghirdetett – a Magyar Olimpiai Bizottság által szakmailag támogatott – , két féléves, a sportjogi  ismeretekre és a kapcsolódó határterületek folyamatosan változó anyagára épülő Sportjogi szakjogász , valamint a  Jogi szakokleveles sportszakember akkreditált felsőfokú szakirányú továbbképzésben.

Kiknek/ milyen végzettségűeknek szól a képzés? Jogászoknak, sportmenedzsereknek, kommunikációs szakembereknek (pl. fotóriporter), testnevelő tanároknak, rekreációs szakembereknek, igazgatásszervezőknek, közgazdászoknak, humán  erőforrás menedzsereknek, idegenforgalmi szakokon végzetteknek.  (Vö. 289/2005. (XII. 22.) Kormányrendelet 4. sz. Melléklet)

A szakirányú képzés célja a sportjogi és az ehhez kapcsolódó határterületeken történő ismeretszerzés, amelyek a sport közigazgatásban, a sport magánjog, a doppingellenes harc területén, valamint a sportszervezetek mindennapi működésében nélkülözhetetlenek.  A képzés segítséget nyújt ahhoz is, hogy a hallgatók az egyes speciális szakjogi területek jogalkotási és jogalkalmazási kérdéseit is  megismerjék, és ezáltal képesek legyenek a hazai jogalkalmazás során szakszerűen eljárni, a felmerülő  jogi, igazgatási problémákat érdemben kezelni.

A két képzést először 2008-ban hirdette meg a Továbbképző Intézet. Az első évfolyam szakmai sikere után bíztatjuk honlapunk látogatóit, hogy az idén újra meghirdetett képzéseken vegyenek részt.
Jelentkezési határidő 2009.  augusztus 31.

Bővebb információk a www.jak.ppke.hu/deak internetes oldalon találhatók.

Üdvözlettel,

                              Dr. Nemes András
                                SPORTJUS elnök