Tagfelvétel

A Társaság tagja lehet az a természetes személy, aki hazai vagy külföldi egyetem állam- és jogtudományi karán szerzett jogi diplomával rendelkezik,  aki belépési nyilatkozattal kéri felvételét, elfogadja az alapszabályt és vállalja, hogy tevékenyen részt vesz a SPORTJUS, illetőleg valamelyik szervezeti egysége munkájában és hozzájárul a Társaság feladatainak teljesítéséhez.
Magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár is tagja lehet a Társaságnak feltéve, hogy jogi egyetemi végzettséggel rendelkezik.

 

A tagfelvételhez szükséges tájékoztató itt tölthető le!
icon_doc A tag nyilvántartási lap és kérelem itt tölthető le!